Chyba
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
Kúpaliská v Štúrove a okolí

Termálne kúpalisko I

Na ploche temer 25 ha ponúka široký sortiment služieb. V celom areáli sa môže naraz rekreovať niekoľko tisíc ľudí. Súčasťou kúpaliskového areálu sú spevnené plochy solária o celkovej ploche 6000 m2, vodná šmýkačka - tobogan a zatrávnené plochy zatienené a slnečné s možnosťou využitia na rekreačné športy. Vo vstupnej časti areálu je parkovisko s kapacitou cca. 400 motorových vozidiel. Zo zariadení na rekreačný šport je k dispozícii jazero s vodnou plochou do 2 ha s možnosťou vodného bicyklovania, člnkovania a rybolovu, 4 tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, posilovňa, autodróm a motorové člny. K dispozícii sú tieto bazény:

 

Bazén s vlnobitím - Lagúna

Bazén Lagúna je prvým a zároveň jediným bazénom s umelým vlnobitím na Slovensku. Bazén odovzdali návštevníkom 1. júla 2004. Lagúna je zásobovaná termálnym prameňom kúpaliska, kde výstupná teplota vody je 39 °C. Táto voda je zmiešaná so studenou vodou, získanou z vlastných zdrojov na teplotu cca 30 °C. Vlnobitie je vytvárané mechanickými zariadeniami, ktoré sú zabudované v bazénových komorách pri strojovni. Intenzita vlnobitia je regulovaná pomocou frekvenčných meničov. Hĺbka vody sa mení od 5 cm pri vstupe do bazéna až do 150 cm. Celé stavebné dielo bolo zrealizované za 3,5 mesiace. Bazén s vlnobitím zvýšil kapacitu kúpaliska až o 5000 osôb.

Plavecký bazén - Dvojmetrák

Rozmery bazéna 50x21 m, hĺbka 190-200 cm, teplota vody 26-28°C

Bazén Relax

Rozmery bazéna 25x20 m, hĺbka 60-120 cm, teplota vody do 36°C. Atrakcie v bazéne: masážné lavice, vodné ležadlá, chŕliče.

Bazén Hviezda

Rozmer bazéna 1350 m2, hĺbka vody 90-130 cm, teplota vody 30-32°C

Detský bazén

Rozmery bazéna 400m2, hĺbka 20-60 cm, teplota vody 32°C

Perličkový bazén

Rozmery bazéna 20x20 m, hĺbka 105 cm, teplota vody 36°C

Vonkajší sedací bazén

Rozmery bazéna 200m2, hĺbka 105 cm, teplota vody 36°C

Termálne kúpalisko II

Nachádza sa pri Dunaji na ploche viac ako 1,2 ha ponúka kúpanie v neplaveckom bazéne 25x21 m s hĺbkou vody 80-130 cm a s teplotou do 38°C. Súčasťou kúpaliska sú spevnené a trávnaté soláriá. V uzavretom areáli je možnosť parkovania osobných motorových vozidiel. Stravovanie a občerstvovacie zariadenia sú len príležitostné. Kúpaliská každoročne začínajú sezónu tradične okolo 10. mája a končia 10. septembra. Sú každý deň otvorené, pričom každý pondelok doobeda vykonávajú hygienické, sanitárne opatrenia. Vstupné je odstupňované pre dospelých, pre deti a pre vojakov a môže byt v priebehu sezóny aj zmenené. Informácie sa podávajú na recepcii prijímacej budovy kúpaliska.

Neplavecký bazén

Bazén pri dunaji - rozmery 25x21m, hĺbka 80-170cm, teplota vody 32°C

Môžete využiť aj bazén v rekreačnej oblasti Kováčov cca. 10 km od Štúrova

Foto: Vadaš
You are here